Bosch HMT72G650

12.860.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT72M654

14.460.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M624

11.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M664

12.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka TMW 18 BIH

14.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWL 20 BI

18.249.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Fagor MWB-20A EGX

9.500.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Fagor MWB-245AGEX

26.750.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Fagor MWB-580BTCX

37.900.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu