Teka MWE 210G

3.729.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka MWE 225 FI

11.100.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 20 BIS

14.399.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka TMW 18 BIH

14.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWS 22 BI

17.699.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWL 20 BI

18.249.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 22 EGL

20.990.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWL 22 EGL

24.894.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWL 32 BIS

27.599.000đ

Phân loại : Đa chức năng
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MCL 32 BIS

34.199.000đ

Phân loại : Đa chức năng
Xuất xứ: Châu Âu