Bosch HMT72G650

12.860.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT72M654

14.460.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M624

11.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M664

12.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Cata MC 20 IX

6.000.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 20D

6.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 25D

7.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWE 210G

3.729.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka MWE 225 FI

11.100.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 20 BIS

14.399.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc