Bosch HMT72G650

12.860.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT72M654

14.460.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M624

11.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M664

12.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Cata FS 20 BK

3.000.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata FS 20 WH

3.200.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 20 IX

8.000.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 20D

8.500.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 25D

10.120.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 32DC

13.500.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc