-20%

 HO-T60C (535.02.721)

31.992.000đ
39.990.000đ

Phân loại:  Nhiệt phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-T60B (535.02.711)

39.992.000đ
49.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-KT60B (533.02.001)

20.792.000đ
25.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-KT60D (533.02.070)

20.792.000đ
25.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu