-20%

 HO-T60C (535.02.721)

31.992.000đ
39.990.000đ

Phân loại:  Nhiệt phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-T60B (535.02.711)

39.992.000đ
49.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-KT60B (533.02.001)

20.792.000đ
25.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-KT60D (533.02.070)

20.792.000đ
25.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-T60D (534.05.561)

20.792.000đ
25.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-T60A (535.00.300)

19.200.000đ
24.000.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-KT60C (534.05.571)

17.592.000đ
21.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-KT60A (535.00.280)

14.784.000đ
18.480.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20% mới

 HO-K60B (534.05.581)

12.792.000đ
15.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HO-K60A (535.00.310)

11.040.000đ
13.800.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu