Bosch HBG634BS1

18.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG635HS1

26.650.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG634BB1

27.980.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG634BW1

30.220.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG675BB1

đ

Phân loại:  Nhiệt phân
Xuất xứ: Đức