Teka HS 735

17.699.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha
 

 Teka HL 830

17.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha
 

 Teka HL 850

25.509.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka HKL 840

25.850.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha
 

 Teka HL 870

29.799.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha
 

 Teka HL 45.15

32.549.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha
 

-32%

 Faster FS 600G SELFCLEAN

15.595.000đ
22.900.000đ

Phân loại:  Nhiệt Phân
Xuất xứ: Malaysia

-32%

 B0600 Classic

10.745.000đ
15.900.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Malaysia

-31%

 FS 1011G

9.975.000đ
14.500.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Malaysia

-33%

  FS 101EX

11.240.000đ
16.800.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Malaysia

-31%

 FS 401IG

7.495.000đ
10.900.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Malaysia