Bosch HBA43S320E

22.520.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Bosch HBG634BS1

18.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG655HS1

26.650.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG634BW1

30.220.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG675BB1

đ

Phân loại:  Nhiệt phân
Xuất xứ: Đức

 Cata ME 605 TCP

9.000.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Cata CM 760 AS BK

8.750.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata CD 760

8.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

  Cata CDP 780 AS BK

9.300.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Fagor 6H-175BX

15.800.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Fagor 6H-114AX

16.950.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha