Bosch HBG634BS1

18.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG635HS1

26.650.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG634BB1

27.980.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG634BW1

30.220.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG675BB1

đ

Phân loại:  Nhiệt phân
Xuất xứ: Đức

 Cata ME 605D

10.500.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata CM 760

11.000.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata ME 605 TC

12.500.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata CD 760

13.000.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

  Cata CDP 780 AS BK

9.300.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata CDP 780 AS WH

11.500.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Trung Quốc