Bosch Zelmer ZEO32C3151

11.450.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 

 Bosch Zelmer ZEO32F3151

12.460.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 

 Bosch Zelmer ZEO32F5151

9.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 

 Bosch HBN231E2

10.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 

 Bosch HBN531E1F

11.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 

 Bosch HBN532E5

12.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 Bosch HBA22B250E

18.520.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 Bosch HBG42R350E

14.880.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 Bosch HBA43S360E

21.320.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 Bosch HBA43S320E

22.520.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Bosch HBG634BS1

18.990.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG655HS1

26.650.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG634BW1

30.220.000đ

Phân loại:  Đa chức năng
Xuất xứ: Đức

 Bosch HBG675BB1

đ

Phân loại:  Nhiệt phân
Xuất xứ: Đức