Khay chia thìa dĩa


-25%

 Khay chia thìa dĩa E0645A

825.000đ
1.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R280 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0650A

900.000đ
1.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R500 mm
Kích thước sp: R280 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0645E

975.000đ
1.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R450 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0650E

1.050.000đ
1.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R500 mm
Kích thước sp: R450 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa BN01.4

1.376.000đ
1.720.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R377 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa BN01.3

1.196.000đ
1.495.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R280 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa BN01.2

872.000đ
1.090.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R200 mm