Hút mùi trang trí


 Bosch DWK97JQ60B

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

 Bosch DWK09G660

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

 Bosch DWK98JQ60

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

 Bosch DWK098G61

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy