Hút mùi trang trí


 Teka DVE 70 reflex

19.699.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka DVT 785

20.064.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-32%

  FS 70EFN

10.340.000đ
15.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

 FS 90EFN

10.230.000đ
15.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Bosch DWK97JQ60B

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

-30%

 Ab-8803

13.650.000đ
19.500.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-9903

15.050.000đ
21.500.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB 8801

12.250.000đ
17.500.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB 9901

13.160.000đ
18.800.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB 900J

9.975.000đ
14.250.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 SV-70K1

10.416.000đ
14.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90K1

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90K2

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90T3

8.316.000đ
11.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-770

6.706.000đ
9.580.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-20%

 Smart 90BW

11.112.000đ
13.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 smart 70 line

10.312.000đ
12.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Smart 90 Line

11.112.000đ
13.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ