Hút mùi trang trí


-34%

 ECLIPSE 70

10.780.000đ
16.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

 ECLIPSE 90

10.890.000đ
16.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-41%

  FS 3688S 90

5.750.000đ
9.700.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-40%

 FS 3688S 70

5.660.000đ
9.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka DVE 70 reflex

19.699.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka DVT 785

20.064.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka DVE 90 reflex

20.699.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Teka DU90

23.920.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-20%

 HH-WVG90A (535.82.203)

18.392.000đ
22.990.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HH-WVG80C (538.84.228)

22.072.000đ
27.590.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 80 cm
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HH-WVG80B (538.84.218)

19.192.000đ
23.990.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 80 cm
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HH-WVG80D (539.81.194)

17.592.000đ
21.990.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 80 cm
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HH-MI40A (538.84.704)

21.592.000đ
26.990.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 Smart 70BW

10.312.000đ
12.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Smart 90BW

11.112.000đ
13.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 smart 70 line

10.312.000đ
12.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Smart 90 Line

11.112.000đ
13.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-34%

  FS Quattro Green

13.480.000đ
20.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-32%

  FS 70EFN

10.340.000đ
15.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

 FS 90EFN

10.230.000đ
15.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc