Hút mùi trang trí


-34%

 ECLIPSE 70

10.780.000đ
16.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

 ECLIPSE 90

10.890.000đ
16.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-41%

  FS 3688S 90

5.750.000đ
9.700.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-40%

 FS 3688S 70

5.660.000đ
9.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka DVE 70 reflex

19.699.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka DVT 785

20.064.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka DVE 90 reflex

20.699.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Teka DU90

23.920.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-34%

  FS Quattro Green

13.480.000đ
20.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-32%

  FS 70EFN

10.340.000đ
15.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

 FS 90EFN

10.230.000đ
15.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-42%

  90E Classic

6.132.000đ
10.500.000đ
-31%

 WALL DECOR

9.322.500đ
13.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-32%

 Quattro Lux 70

6.565.000đ
9.700.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-33%

 Quattro Lux 90

6.655.000đ
9.900.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-36%

 FS 3689B 70

5.390.000đ
8.400.000đ
-35%

 FS3689B 60

5.300.000đ
8.200.000đ