Hút mùi hiện đại


  Arber AB - 700EA

5.590.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

  Arber AB - 900EA

5.590.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-8800

7.600.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước:70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-900N

7.800.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-700U

10.250.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB - 700Q

9.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB - 900Q

9.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-900X

9.650.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB - 700R

10.200.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-900U

10.350.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc