Hút mùi hiện đại


 Bosch DWA06E651

8.900.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Ba Lan

 Bosch DWB07W651

12.900.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB067A50

17.180.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB077A50

18.650.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097A50

19.840.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWW077A50

21.320.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097E51

22.650.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097J50

26.650.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB091U50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097E50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB098E51

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWW097A50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB06W850

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWA06E651

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Ba Lan

 Bosch DWW098E50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức