Hút mùi hiện đại


 Bosch DWB067A50

17.180.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB077A50

18.650.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097A50

19.840.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWW077A50

21.320.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097E51

22.650.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB091U50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097E50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB098E51

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWW097A50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

-20%

 HH-WI90B (539.81.175)

12.792.000đ
15.990.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HH-WG90B (539.81.185)

11.992.000đ
14.990.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Âu