Hút mùi hiện đại


-20%

 Pando 90

7.192.000đ
8.990.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Galeto-90

6.312.000đ
7.890.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Galeto-70

6.152.000đ
7.690.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Como 70 Inox

5.112.000đ
6.390.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước:70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Como 90 Inox

5.272.000đ
6.590.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Verona 70

5.432.000đ
6.790.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Verona 90

5.592.000đ
6.990.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Romana 70

5.912.000đ
7.390.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Romana 90

6.072.000đ
7.590.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ