Hút mùi hiện đại


 Arber AB-8800

7.600.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước:70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 AB-900N

5.460.000đ
7.800.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

  AB-700U

7.175.000đ
10.250.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB - 700Q

6.440.000đ
9.200.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB - 900Q

6.510.000đ
9.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-900X

7.350.000đ
10.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB - 700R

7.140.000đ
10.200.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-900U

7.245.000đ
10.350.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-38%

 EN91 90

5.570.000đ
9.000.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-38%

  EN91 70

5.480.000đ
8.800.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-38%

 FS 3388CH 90

3.990.000đ
6.400.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-38%

 FS 3388C1 90

3.400.000đ
5.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-38%

 FS 3388C1 70

3.300.000đ
5.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Bosch DWB091U50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB097E50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWB098E51

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWW097A50

đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức