Giá để dao thớt đa năng


-25%

 Giá để dao thớt ERO.2030B

1.830.000đ
2.440.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2035B

1.912.500đ
2.550.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2040B

1.987.500đ
2.650.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.200D

1.480.000đ
1.850.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.300

1.560.000đ
1.950.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.350

1.736.000đ
2.170.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.400

1.816.000đ
2.270.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm