Giá để bát đĩa trong tủ bếp


-20%

 Giá để bát đĩa BH04.600

1.040.000đ
1.300.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.700

1.200.000đ
1.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.800

1.280.000đ
1.600.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.900

1.400.000đ
1.750.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm