-15%

 Blancozia 8S (565.76.350)

11.781.000đ
13.860.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

  Blancozia 9 (567.68.340)

11.033.000đ
12.980.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Âu