-20%

 5042

704.000đ
880.000đ

Phân loại: 1 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-20%

 9245A

1.760.000đ
2.200.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-20%

 9245HR

2.240.000đ
2.800.000đ
-20%

 9245B

1.760.000đ
2.200.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-20%

 KN8648TD

6.608.000đ
8.260.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-57%

 EU – 7842

1.200.000đ
2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-57%

 Chậu rửa bát EU – 7843HM

3.300.000đ
7.690.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-7842

1.316.000đ
1.880.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-8143

1.386.000đ
1.980.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

 Chậu rửa bát EU – 8143

1.300.000đ
2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á