Chậu rửa bát EU – 8245L

2.990.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8245I

3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8245C

3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8046HM

7.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 7843HM

7.690.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 7842

2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE RHINO HS-S8744

6.200.000đ

Phân loại: 2 hố
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE RHINO HS-S8749

8.600.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE RHINO HS-S8745

8.500.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE TORINO HS-S7848

4.300.000đ

Phân loại: 2 hố
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE Blancozia 9

11.500.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Cata R-2AG

4.950.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

  Cata C-2AG

4.950.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

  Cata CB2

10.020.000đ

Phân loại: 2 hố
Xuất xứ: Châu Á