Chậu rửa bát EU – 8246HM

8.590.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8245HM

7.890.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8143

2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

mới

 HAFELE ROSE HS-S8650

5.700.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE EROS HS-G8650

8.600.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á