Chậu rửa bát EU – 9245A

2.990.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU-1046HM

9.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE TORINO HS-S11848

4.800.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE ROSE HS-S11650

5.900.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE EROS HS-G11650

9.900.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE Blancozia 8S

12.300.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á