-52%

 Chậu rửa bát EU – 9245A

1.450.000đ
2.990.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

-58%

 Chậu rửa bát EU-1046HM

4.000.000đ
9.490.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HS-S11848 (567.23.030)

4.551.750đ
5.355.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS-S11650 (565.86.281)

5.049.000đ
5.940.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS-G11650 (565.83.341)

8.415.000đ
9.900.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 Blancozia 8S (565.76.650)

11.781.000đ
13.860.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-26%

 KN1050DDU

6.500.000đ
8.780.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 Blancozia 8S (565.76.950)

11.781.000đ
13.860.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 Blancozia 8S (565.76.350)

11.781.000đ
13.860.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS - G11650 ( 565.88.511)

8.415.000đ
9.900.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS - G11650 (565.83.241)

8.415.000đ
9.900.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu