Chậu rửa bát EU – 9245A

2.990.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8246HM

8.590.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8245HM

7.890.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8245C

3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8046HM

7.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 7843HM

7.690.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á