-20%

 9245HR

2.240.000đ
2.800.000đ
-57%

 EU – 7842

1.200.000đ
2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-6045

2.646.000đ
3.780.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

 Chậu rửa bát EU – 8143

1.300.000đ
2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-31%

 Chậu rửa bát EU – 8245C

2.400.000đ
3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-56%

 Chậu rửa bát EU – 8245I

1.550.000đ
3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

 Chậu rửa bát EU – 8245L

1.400.000đ
2.990.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-52%

 Chậu rửa bát EU – 9245A

1.450.000đ
2.990.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

-10%

 FS – 8343

2.250.000đ
2.500.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-10%

 FS 7843

1.620.000đ
1.800.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á