Chậu rửa bát EU – 8245L

2.990.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8245I

3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 8143

2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU – 7842

2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 Chậu rửa bát EU-1046HM

9.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á