-58%

 EU – 8245HM

3.300.000đ
7.890.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-56%

 Chậu rửa bát EU – 8245I

1.550.000đ
3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

 Chậu rửa bát EU – 8245L

1.400.000đ
2.990.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

  EU – 8246HM

4.000.000đ
8.590.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-52%

 Chậu rửa bát EU – 9245A

1.450.000đ
2.990.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HS - G4650 (565.84.361)

6.292.550đ
7.403.000đ

Phân loại: 1 hố 
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS -G4650 (565.84.561)

6.292.550đ
7.403.000đ

Phân loại: 1 hố 
Xuất xứ: Châu Âu

 HS - G4650 (565.84.261)

7.403.000đ

Phân loại: 1 hố 
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS - G6150 (565.84.371)

7.012.500đ
8.250.000đ

Phân loại: 1 hố 
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS - G6150 (565.84.571)

7.012.500đ
8.250.000đ

Phân loại: 1 hố 
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS - G6150 (565.84.271)

7.012.500đ
8.250.000đ

Phân loại: 1 hố 
Xuất xứ: Châu Âu