-30%

 KP-6045

2.646.000đ
3.780.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-57%

 Chậu rửa bát EU – 7843HM

3.300.000đ
7.690.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-7842

1.316.000đ
1.880.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-58%

  EU – 8046HM

3.300.000đ
7.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-8143

1.386.000đ
1.980.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

 Chậu rửa bát EU – 8143

1.300.000đ
2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-31%

 Chậu rửa bát EU – 8245C

2.400.000đ
3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-58%

 EU – 8245HM

3.300.000đ
7.890.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-56%

 Chậu rửa bát EU – 8245I

1.550.000đ
3.490.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

 Chậu rửa bát EU – 8245L

1.400.000đ
2.990.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-53%

  EU – 8246HM

4.000.000đ
8.590.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á