-30%

 KP-1045A

5.236.000đ
7.480.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-45%

 EU-7543D

5.700.000đ
10.390.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-11048A

5.376.000đ
7.680.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-44%

 EU-8747D

5.800.000đ
10.390.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-1045B

4.676.000đ
6.680.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-45%

 EU-7346D

5.700.000đ
10.390.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-8245RM

4.802.000đ
6.860.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-58%

 Chậu rửa bát EU-1046HM

4.000.000đ
9.490.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-8245L

4.592.000đ
6.560.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-7245C

4.606.000đ
6.580.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-57%

 EU – 7842

1.200.000đ
2.790.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á