-15%

 HS-S11650 (565.86.281)

5.049.000đ
5.940.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS-S8650 (565.86.271)

4.862.000đ
5.720.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HS-G8650 (565.83.251)

7.293.000đ
8.580.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 HS-G11650 (565.83.341)

8.415.000đ
9.900.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

  Blancozia 9 (567.68.340)

11.033.000đ
12.980.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 Blancozia 8S (565.76.650)

11.781.000đ
13.860.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Âu

 Cata R-2AG

4.950.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

  Cata C-2AG

4.950.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

  Cata CB2

10.020.000đ

Phân loại: 2 hố
Xuất xứ: Châu Á

-26%

 KN8143DUB

5.250.000đ
7.050.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

-26%

 KN1050DDU

6.500.000đ
8.780.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

-34%

 KN8245DO

3.200.000đ
4.850.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á