HAFELE EROS HS-G11650

9.900.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE Blancozia 9

11.500.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE Blancozia 8S

12.300.000đ

Phân loại: 2 hố có bàn chờ
Xuất xứ: Châu Á

 Cata R-2AG

4.950.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

  Cata C-2AG

4.950.000đ

Phân loại: 2 hố 
Xuất xứ: Châu Á

  Cata CB2

10.020.000đ

Phân loại: 2 hố
Xuất xứ: Châu Á