Chậu rửa bát Faster


-10%

  FS – 8343

2.500.000đ
2.250.000đ
-10%

  FS – 8143

2.700.000đ
2.430.000đ
-13%

  FS 9243

3.800.000đ
3.290.000đ
-10%

  FS 7843

1.800.000đ
1.620.000đ
-10%

  FS – 8143N

1.900.000đ
1.710.000đ
-36%

  FS 8245HS

5.500.000đ
3.500.000đ
-36%

  FS 8245HB

5.500.000đ
3.500.000đ
-36%

  FS 11046HM

5.500.000đ
3.500.000đ
-38%

  FS 11046HL

6.500.000đ
4.000.000đ
-23%

  FS – 5444HM

4.500.000đ
3.450.000đ
-32%

  FS – 8150HM

6.500.000đ
4.450.000đ
-29%

  FS – 11650SL

8.000.000đ
5.700.000đ
-27%

  FS – 11650HM

7.500.000đ
5.450.000đ
-15%

  FS 9243DB

4.000.000đ
3.400.000đ